Gratis ESTA-formulär

Visa Waiver-programmet tillåter medborgare i deltagande länder att resa till USA utan att behöva ansöka om visum . Detta undantag innebär dock inte att de kan åka dit utan att vidta några åtgärder i förväg.

Således, sedan implementeringen av detta system, måste resenärer fylla i ESTA-formuläret för elektroniskt system för resetillstånd, inklusive elektroniskt system för resetillstånd.

Till dags dato existerar inte gratis ESTA. Beloppet för detta tillstånd motsvarar faktiskt de obligatoriska skatter som betalas till de amerikanska myndigheterna för förvaltningen av deras tjänst.

Om gratis ESTA inte finns, vad är priset?

L’ESTA a un coût minimal de 21 $ de taxes américaines à payer. Le cout administratif de l’ESTA est fixé par les autorités américaines, auquel peuvent s’ajouter des coûts supplémentaires selon les prestations proposées par les différents prestataires du marché.

I väntan på en gratis ESTA kan sökande också dra nytta av onlinetjänster som:

Dessa tjänster säkerställer att resenärer fyller i sin ESTA-ansökningsblankett korrekt i tid (senast 72 timmar före avgång) och låter dem spara värdefull tid som de helt och hållet kan ägna åt att förbereda sin vistelse.