Bezpłatny formularz ESTA

Visa Waiver Program umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w podróży do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę . Zwolnienie to nie oznacza jednak, że mogą się tam udać bez wcześniejszego podjęcia jakichkolwiek kroków.

Tym samym od momentu wdrożenia tego systemu podróżni muszą wypełnić formularz ESTA , dotyczący Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży, w tym Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży.

Do tej pory bezpłatna ESTA nie istnieje. Rzeczywiście, kwota tego zezwolenia odpowiada obowiązkowym podatkom płaconym władzom amerykańskim za zarządzanie ich usługami.

Jeśli bezpłatna ESTA nie istnieje, jaka jest jej cena?

L’ESTA a un coût minimal de 21 $ de taxes américaines à payer. Le cout administratif de l’ESTA est fixé par les autorités américaines, auquel peuvent s’ajouter des coûts supplémentaires selon les prestations proposées par les différents prestataires du marché.

Ponadto, czekając na bezpłatną ESTA, kandydaci mogą skorzystać z usług online, takich jak:

Usługi te zapewniają podróżnym prawidłowe wypełnienie formularza wniosku ESTA na czas (nie później niż 72 godziny przed wylotem) i pozwalają zaoszczędzić cenny czas, który mogą w pełni poświęcić na przygotowanie się do pobytu.