USA

USA WIZA | STANY ZJEDNOCZONE

Bezpłatny formularz ESTA

Visa Waiver Program umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w podróży do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę. Zwolnienie to nie oznacza jednak, że mogą się tam udać bez wcześniejszego podjęcia jakichkolwiek kroków.

Tym samym od momentu wdrożenia tego systemu podróżni muszą wypełnić formularz ESTA, dotyczący Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży, w tym Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży.

Do tej pory bezpłatna ESTA nie istnieje. Rzeczywiście, kwota tego zezwolenia odpowiada obowiązkowym podatkom płaconym władzom amerykańskim za zarządzanie ich usługami.

Jeśli nie ma darmowej autoryzacji ESTA, to ile ona kosztuje?

ESTA ma minimalny koszt 21 dolarów w amerykańskich podatkach do zapłacenia. Koszt administracyjny ESTA jest ustalany przez władze USA, do których mogą zostać doliczone dodatkowe koszty w zależności od usług oferowanych przez różnych dostawców usług na rynku.

Ponadto, czekając na bezpłatną ESTA, kandydaci mogą skorzystać z usług online, takich jak:

Usługi te zapewniają podróżnym prawidłowe wypełnienie formularza wniosku ESTA na czas (nie później niż 72 godziny przed wylotem) i pozwalają zaoszczędzić cenny czas, który mogą w pełni poświęcić na przygotowanie się do pobytu.