USA

ESTA USA | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Novinky společnosti COVID (aktualizováno: 6. dubna 2023)

Bezplatný formulář ESTA

Program bezvízového styku umožňuje občanům zúčastněných zemí cestovat do Spojených států bez nutnosti žádat o vízum. Tato výjimka však neznamená, že se tam mohou vydat, aniž by předtím podnikli nějaké kroky.

Od zavedení tohoto systému tak musí cestující vyplnit formulář ESTA, což je zkratka pro elektronický systém cestovních povolení.

K dnešnímu dni neexistuje žádné povolení ESTA zdarma. Výše tohoto povolení totiž odpovídá povinným poplatkům, které se platí americkým orgánům za správu jejich služeb.

Pokud není povolení ESTA zdarma, kolik stojí?

Za povolení ESTA je třeba zaplatit minimálně 21 dolarů na daních v USA. Administrativní náklady na ESTA stanovují americké úřady, k nimž mohou být připočteny další náklady v závislosti na službách nabízených různými poskytovateli na trhu.

Během čekání na bezplatné povolení ESTA mohou žadatelé využívat online služby, jako je :

Tyto služby zajišťují, že cestující vyplní formulář žádosti ESTA správně a včas (nejpozději 72 hodin před odletem), čímž ušetří drahocenný čas, který mohou věnovat přípravě své cesty.