USA

ESTA USA | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Novinky společnosti COVID Od 12. května 2023 již není nutné být při cestách do USA očkován proti COVID 19.

Právní upozornění na webu

Editor webových stránek

Stránky Usa-esta. net vydává soukromá společnost, která produkuje informační obsah na internetu.

Stránky a soukromá společnost jsou zcela nezávislé na jakékoli vládě a nemají žádné spojení s americkou administrativou. Usa-esta.net je soukromý internetový informační portál, jehož cílem je pouze informovat uživatele internetu. Stránky ani společnost nenabízejí žádné další komerční služby.

Webové stránky obsahují různé reklamní odkazy na webové stránky třetích stran. S těmito stránkami nemáme žádné spojení ani nad nimi nemáme kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich zásady ochrany osobních údajů ani za jejich obchodní či marketingové praktiky.

Osobou odpovědnou za zveřejnění obsahu stránek je pan Kevin Jordan. Chcete-li nám poslat zprávu, použijte kontaktní formulář.

Hostování

Webové stránky hostuje společnost OVH SAS se sídlem na adrese 2 rue Kellermann 59100 Roubaix (Francie). OVH SAS je společnost zapsaná v rejstříku společností v Lille Metropole pod číslem B424 761 419.

Zpracování osobních údajů

Uživatel internetu, který navštíví webové stránky usa-esta.net, má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, na jejich úpravu, opravu a vymazání. Toto právo může uplatnit zasláním e-mailu společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře.

Práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah a grafické identity na webových stránkách usa-esta.net podléhají mezinárodnímu právu autorskému a právu duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli částečná nebo úplná reprodukce těchto stránek jakýmkoli způsobem by představovala porušení zákona, které je trestné. Stejně tak je databáze těchto stránek chráněna ustanoveními evropské směrnice ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.