USA

ESTA ארה"ב | ארצות הברית

מידע על COVID : מאז 12 במאי 2023 אין עוד צורך להתחסן נגד COVID 19 כדי לנסוע לארה"ב.

הודעות משפטיות של האתר

עורך אתרים

Usa-esta.net מתפרסם על ידי חברה פרטית המייצרת תוכן מידע באינטרנט.

האתר והחברה הפרטית אינם תלויים לחלוטין בכל מינהל ואין להם קשר עם הממשל האמריקאי. Usa-esta.net הוא פורטל מידע פרטי באינטרנט שמטרתו רק ליידע את משתמשי האינטרנט. האתר והחברה אינם מציעים שירותי סוחר נוספים.

האתר מכיל קישורי היפרטקסט פרסומיים שונים המובילים לאתרי צד שלישי. אין לנו שום קשר עם אתרים אלה או שליטה עליהם, ואיננו אחראים למדיניות הפרטיות שלהם או לנהלי העסקים או השיווק שלהם.

האחראי לפרסום תוכן באתר הוא מר קווין ג'ורדן. כדי לשלוח לנו הודעה, פשוט השתמש בטופס יצירת הקשר .

דִיוּר

האתר מאורח על ידי חברת OVH SAS, שמשרדה הראשי ממוקם ב-2 rue Kellermann 59100 Roubaix (צרפת). OVH SAS היא חברה הרשומה בפנקס חברות Lille Métropole עם מספר B424 761 419.

עיבוד נתונים אישיים

למשתמש האינטרנט המבקר באתר usa-esta.net יש את הזכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק נתונים הנוגעים אליו. למימוש זכות זו הוא יכול לפנות לחברה במייל באמצעות טופס יצירת הקשר.

זכויות קניין רוחני

כל התוכן והזהויות הגרפיות של האתר usa-esta.net כפופים לחקיקה הבינלאומית בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני. כל זכויות העתקה שמורות. כל העתקה חלקית או מלאה של אתר זה בכל דרך שהיא תהווה הפרה שעונשה על ידי בתי המשפט. כמו כן, מאגר המידע של האתר מוגן על ידי הוראות ההוראה האירופית מיום 11.3.1996 המתייחסות להגנה משפטית על מאגרי מידע.