USA

USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Nyheter om covid-19 Sedan den 12 maj 2023 är det inte längre nödvändigt att vara vaccinerad mot covid-19 för att resa till USA.

ESTA formular pa svenska

Du planerar att snart resa till USA och du vill skaffa ditt ESTA-formulär så snart som möjligt.

För att fylla i din ESTA-blankett klickar du bara på blanketten på svenska.

Hälsokris COVID19: Slut på skyldigheten att vaccinera sig

USA har avskaffat kravet på vaccination mot covid-19 före inresa i landet. Sedan juli 2023 är det inte längre nödvändigt att visa upp ett covidvaccinationsintyg när du går ombord på ett plan till USA. För att resa in i USA måste europeiska resenärer nu visa upp följande information innan de går ombord på planet

Vad är ESTA-formuläret?

Sedan 2009 måste affärs- eller turistresenärer fylla i ett ESTA-formulär innan de planerar en resa till USA.

Detta är ett formulär endast tillgängligt på Internet. det hanteras av det amerikanska utrikesdepartementet och tillåter Border Patrol att samla in information om resenärer innan de anländer till USA.

Informationen som samlas in bidrar aktivt till säkerheten i landet och hjälper till att screena passagerare innan de tillåter dem att ta sig in på amerikanskt territorium. Detta tillvägagångssätt är väsentligt för den amerikanska regeringen i samband med landets inre säkerhet.

Vem är ESTA-formuläret till för?

ESTA-formuläret gäller medborgare i länder som deltar i Visa Waiver Program (VWP) som inrättades av USA 2009.

Formuläret är individuellt och obligatoriskt och du bör kontrollera om du är berättigad till ESTA eftersom det inte gäller alla. Som en del av en gruppresa ska ett formulär fyllas i för varje resenär, oavsett ålder. En fullständig och dedikerad individuell blankett måste fyllas i för varje minderårig.

Resenärer måste stanna i USA för turism eller affärer, och stanna högst 90 dagar under den 2-åriga giltigheten av ESTA-tillståndet.

Hur får man ESTA-formuläret?

ESTA-formuläret är endast tillgängligt på Internet. Formuläret måste fyllas i online för att få ett ESTA. Den kan inte skrivas ut för att fyllas i skriftligt. Du måste därför använda en dator utrustad med en internetanslutning och en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.).

På den officiella ESTA-webbplatsen finns det formulär som måste fyllas i för att lämnas in till de amerikanska myndigheterna. Webbplatsen är skyddad och har ett uppdaterat SSL-certifikat. Detta skydd gör att du kan ange din betalningsinformation online på ett säkert sätt under formulärvalideringen.

När ska man fylla i ESTA-formuläret?

De amerikanska myndigheterna rekommenderar att du ansöker om ESTA minst 72 timmar före din planerade avresa till USA. Att fylla i formuläret tar minst några minuter. Det kan också ta flera timmar om du inte har all tillgänglig information redo. Det finns tio skärmar med olika informationsteman att fylla i, inklusive pass, anställning, resor och lokal kontaktinformation.

Dokument som behövs för att fylla i ESTA-formuläret

För att kunna fylla i ESTA-anmälan online måste du tillhandahålla vissa dokument och uppgifter. Reglerna för att erhålla ESTA måste följas.

De dokument som behövs för att fylla i formuläret är:

Hur fyller man i ESTA-formuläret?

Att fylla i ESTA-formuläret på Internet är en process som omfattar cirka tio på varandra följande skärmar som ska fyllas i och sedan valideras.

Att fylla i ett ESTA-formulär är inte ett anekdotiskt steg på en resenärs resa. USA:s ambassad betonar vikten av att lämna sanningsenlig och korrekt information när du fyller i online-ansökningar och erhåller resetillstånd.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt kopian av hans passnummer för att säkerställa en lugn ankomst till amerikanskt territorium under tullklareringen.

Stegen för att fylla i ESTA-formuläret är:

  1. Gå till den officiella webbplatsen
  2. Validera åtkomst till formuläret
  3. Acceptera ansvarsfriskrivningar och villkor
  4. Fyll i sökandens uppgifter
  5. Kontrollera din e-postadress i formuläret
  6. Komplett personlig identitetsinformation
  7. Ge reseinformation
  8. Svara på behörighetsfrågor
  9. Granska din begäran
  10. Betala de obligatoriska amerikanska skatterna med kreditkort.

Vi har beskrivit dessa steg i detalj och vi har illustrerat dem med skärmdumpar från den officiella webbplatsen på vår dedikerade sida: fylla i ESTA-formuläret.

Hur mycket kostar ESTA-formuläret?

Det finns inget gratis ESTA-tillstånd. För att validera ESTA-formuläret måste sökanden betala minst ESTA-avgiften. Dessa avgifter och amerikanska skatter uppgår till minst 21 dollar. De omfattar minst :

Betalning måste göras online med kreditkort. Den sökande fyller i sina betalkortsuppgifter och skickar in betalningen. Betalningen valideras eller avvisas på några sekunder.

Kostnaden för ESTA-formuläret hanteras av United States Department of Homeland Security.

Vad är handläggningstiden för ESTA-formuläret?

När avgiftsbetalningen är gjord valideras formuläret. Handläggningstiden för ESTA börjar vid denna tidpunkt. Bearbetningen är en snabb datorprocess, som bara tar några sekunder.

Svaret från blankettbehandlingssystemet skickas till sökanden via e-post inom några minuter till några dagar. Den amerikanska administrationen tillåter högst 72 timmar att svara på sökanden. Sökanden måste därför, för att respektera tidsfristerna, göra sin begäran senast 3 dagar före avresan.

När ska jag förnya ESTA-formuläret?

Ibland undrar du när du ska ansöka om ESTA. Efter 2 år måste ESTA-formuläret förnyas. Denna förnyelse måste ske tidigare i vissa fall som anges nedan:

I alla dessa situationer måste du förnya ditt ESTA-formulär. Att förnya formuläret innebär att du fyller i ett nytt formulär på hemsidan.

Vilka är begränsningarna för ESTA-formuläret?

Ifyllande av formuläret garanterar inte att du kommer in i USA. Ett ESTA och att gå genom tullen är två olika saker. Det slutliga beslutet tas av en tulltjänsteman efter din intervju vid ankomsten till USA. Den uppriktiga och fullständiga ifyllningen av formuläret är därför inte en garanti för att komma in på amerikanskt territorium. De obligatoriska formaliteterna är gemensamma för alla resenärer oavsett transportsätt. När det gäller inresa till USA landvägen är det också nödvändigt att inneha ett ESTA.

Bild på ESTA-formuläret

ESTA formular pa svenska
Personlig information i ESTA-formuläret på svenska

Genom att respektera proceduren för att erhålla ESTA kommer du att maximera dina chanser att lyckas och kommer att kunna planera din avresa till USA med fullständig sinnesfrid. Mer information finns i vår FAQ om ESTA-frågor.