USA

ESTA USA | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Novinky společnosti COVID Od 12. května 2023 již není nutné být při cestách do USA očkován proti COVID 19.

Způsobilost pro podání žádosti o ESTA

Chcete cestovat do Spojených států za prací nebo zábavou? Dokument ESTA je ideálním řešením pro vaše projekty. Toto elektronické cestovní povolení vám umožňuje pobývat ve Spojených státech po dobu 90 po sobě jdoucích dnů bez nutnosti mít vízum do USA. Stačí podat online žádost prostřednictvím formuláře ESTA. To však podléhá omezením ze strany vlády USA. Kdo tedy může požádat o ESTA?

Kdo by měl požádat o ESTA?

Systém ESTA je výsledkem mezinárodní spolupráce mezi Spojenými státy a zeměmi programu bezvízového styku (VWP). Tyto dohody umožňují občanům zúčastněných zemí cestovat do Ameriky bez nutnosti získat oficiální vízum na americkém velvyslanectví. Program VWP však neumožňuje prodloužení nebo změnu imigračního statusu cestujícího. Cestovní povolení proto umožňuje pobyt až 90 po sobě jdoucích dnů od data vstupu. Po uplynutí této doby bude cestující povinen území opustit.

Pokud jste občanem jednoho z těchto států, můžete požádat o povolení ESTA. Pro jeho získání však existují další kritéria, o nichž bude pojednáno v následujícím odstavci.

Jaká jsou pravidla pro získání povolení ESTA?

Dokument ESTA má dva různé cíle: prvním je usnadnit přístup na území za účelem podpory cestovního ruchu ve Spojených státech, druhým je posílit národní bezpečnost prováděním zesílených kontrol před nástupem cestujících do letadla nebo na loď do USA.

Proto je třeba před podáním žádosti o povolení ESTA dodržet několik pravidel:

Po splnění všech těchto podmínek stačí požádat o povolení ESTA vyplněním formuláře, který je k dispozici buď na oficiálních internetových stránkách celních úřadů USA, nebo prostřednictvím specializované podpůrné služby. Využití podpůrné platformy má mnoho výhod: především přístup ke zjednodušenému formuláři ve francouzštině. Zadané informace pak kontrolují a opravují specialisté na cestování. Tato kontrola pomáhá odstranit případné chyby, které by mohly vést k zamítnutí vaší žádosti. V neposlední řadě tyto služby zahrnují automatické poskytování online asistence.

O povolení ESTA můžete požádat v dostatečném předstihu před odjezdem, abyste se mohli soustředit na plán své vysněné cesty.