USA

USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Nyheter om covid-19 Sedan den 12 maj 2023 är det inte längre nödvändigt att vara vaccinerad mot covid-19 för att resa till USA.

ESTA på gång

Förfarandet för att få ESTA-resetillstånd är helt online. Den sökande fyller i formuläret och betalar avgiften med kreditkort för att få ESTA.

De flesta tillstånd utfärdas inom några minuter. Vissa ESTA-ansökningar ligger dock ”på is”. Denna status innebär att handläggningen av din ansökan kommer att ta längre tid.

För att fylla i din ESTA-blankett klickar du bara på onlineformuläret.

Varför är en ESTA-ansökan vilande?

Först och främst, kom ihåg att det är mycket sällsynt att en ESTA nekas (cirka 0,1%). Här är de olika anledningarna till att en ansökan om resetillstånd kan vara vilande:

  1. När du validerar din ansökningsblankett görs kontrollerna automatiskt av en dator. Om du validerar din ansökan under en hektisk period på webbplatsen händer det ofta att ESTA-giltigheten inte behandlas omedelbart och att din ESTA-ansökan läggs på is.
  2. Amerikanska myndigheter genomför stickprovskontroller. Ditt ärende kan därför vara vilande av denna anledning.
  3. Vissa ytterligare kontroller kan också utföras baserat på den information du har lämnat. Dessa genomförs för att regeringen ska säkerställa att du inte på något sätt utgör ett hot mot landet.

Hur länge kan en ESTA-ansökan hållas inne?

De flesta ansökningar behandlas inom en dag från det att ansökan skickats, men den maximala handläggningstiden för ESTA är 72 timmar. Vi råder dig att ta hänsyn till denna tidsgräns när du gör din ansökan så att du inte är redo att gå ombord utan ditt ESTA, eftersom din avresa kan äventyras. Du får inte resa till USA utan föregående resetillstånd.

Vad ska jag göra om jag får avslag på min ESTAansökan?

Efter tidsfristen på 72 timmar kan din ESTA-ansökan ha avslagits. Om du har gjort ett misstag kan du ansöka på nytt inom 10 dagar. Kontrollera under tiden att du inte har gjort några inmatningsfel och att du uppfyller alla behörighetskriterier.

Om du får avslag på din ESTA-ansökan kan du ansöka om ett USA-visum på en amerikansk ambassad. Processen är lite längre och dyrare, men om den lyckas kommer du garanterat att ta dig till USA utan incidenter.