ESTA giltighetstid

ESTA-tillståndet är giltigt i två år (och inte 3 år som det framtida ETIAS) från auktorisationsdatumet. Således kan resenärer som har skaffat det planera att göra flera resor till USA under denna period: de behöver inte ansöka om ett nytt dokument varje gång de reser. Du måste dock se till att din ESTA är giltig om du har några tvivel om datumet då den erhölls.

Om giltigt för flera resor är ett ESTA-tillstånd strikt kopplat till ett giltigt passnummer. Om ditt pass löper ut under dessa två år är ditt ESTA-formulär inte längre giltigt och kommer att behöva bli föremål för en ny begäran (eller förnyelse).

Resenärer som har bytt namn, kön eller nationalitet under dessa två år måste också begära en ny ESTA-begäran eftersom deras personuppgifter inte längre är uppdaterade och därför inte längre giltiga (uppdatering är inte möjlig) . En ny begäran är också nödvändig om svaren på frågor av personlig karaktär (hälsa, kriminalhistoria, beteende) har förändrats.

Observera : ett ESTA-tillstånd är giltigt i två år men tillåter absolut inte att du stannar i USA under 24 månader i följd. Du får stanna i USA i högst 90 dagar där. För vistelser på mer än 90 dagar kommer ett visum eller ett grönt kort att krävas. På samma sätt, om din ESTA väntar , kan du inte gå in i USA:s territorium.

Bra att veta : om ditt ESTA-formulär löper ut under din vistelse i USA kan du avsluta din vistelse med fullständig sinnesfrid och kommer inte att ha några problem när du lämnar territoriet.