Kdy požádat o ESTA

Potřebujete informace o platnosti povolení ESTA pro cestu do Spojených států? V tomto článku najdete informace o situacích, které mohou vést k podání žádosti o povolení ESTA.

 

Klasická žádost ESTA

ESTA je předběžné povolení udělované cestujícím, kteří chtějí navštívit Spojené státy na dobu maximálně 90 dní.

Aby mohli cestující vstoupit na americkou půdu, musí mít povolení. Může se jednat o vízum, Green card nebo povolení ESTA.

Výhodou formuláře ESTA, který je platný dva roky, je, že během této doby můžete uskutečnit několik cest. Lze ji snadno a rychle získat přímo na naší platformě.

Jakmile vyplníte online dotazník, převezme ho náš tým. Ten zkontroluje informace zadané vaším jménem a poté odešle vaši žádost příslušnému oddělení pro povolování ESTA.

Žádost musí být podána nejméně 72 hodin před odletem (v této lhůtě se americké orgány zavazují poskytnout odpověď).

 

Žádost ESTA po prvním zamítnutí

Pokud jste obdrželi nepříznivé stanovisko k první žádosti o povolení ESTA, je možné, že jste při vyplňování formuláře udělali chybu. Nejprve si zkontrolujte všechny odpovědi (pravopis jména a příjmení, číslo pasu, platnost pasu atd.).

Po zjištění chyby můžete podat novou žádost ESTA přímo z našich webových stránek (mezi oběma žádostmi si ponechte 10 dní).

Pokud však ani po korektuře nenajdete žádné chyby, nezbývá než se obrátit na jinou možnost, například na žádost o vízum.

 

Žádost o vízum po zamítnutí ESTA

Odmítnutí povolení ESTA je velmi vzácné. Pokud ani po několika žádostech neobdržíte kladné stanovisko, můžete požádat o vízum.

Tento postup, který je delší a dražší než ESTA, musí být proveden na americkém konzulátu nebo velvyslanectví.

Musíte požádat o vízum B2 pro turistické cesty, případně o vízum B1 pro služební cesty. Platí 6 měsíců od vydání, čekací doba na jeho získání je proměnlivá.