ESTA spørsmål og svar

Du har bestemt deg for å reise til USA for turisme eller en forretningsreise, og du stiller sannsynligvis deg selv spørsmål om prosedyrene for å få ESTA-reisetillatelse. Du finner i denne delen hovedspørsmålene som stilles angående dette dyrebare dokumentet som skal aksepteres på amerikansk territorium.

Hva er ESTA?

ESTA for «Electronic System for Travel Authorization» er det amerikanske elektroniske reiseautorisasjonssystemet som er et resultat av Visa Waiver Program (VWP). Det gjør at statsborgere fra land som deltar i programmet lettere kan reise til USA uten å måtte søke om visum.

Hvem bør søke om ESTA?

ESTA må gjøres av alle som ønsker å reise til USA uavhengig av alder, transportmiddel som brukes (båt eller fly) og ønsker å bli der i mindre enn 90 dager.

Jeg fikk min ESTA så jeg vil nødvendigvis bli tatt opp på amerikansk jord?

Til tross for at du har fått din autorisasjon, er det ingen garanti for at du blir tatt opp i landet. En immigrasjonsoffiser vil sjekke deg når du lander og kan nekte deg innreise hvis de mener at du ikke følger amerikanske lover.

Erstatter en ESTA et visum?

ESTA og VISA er to forskjellige dokumenter, det ene kan ikke erstatte det andre. Hvis visumet er obligatorisk for prosedyrene dine, kan ikke ESTA-autorisasjonen erstatte det. Merk at hvis du allerede har et VISA kan du klare deg uten ESTA.

Hvor lenge er en ESTA-autorisasjon gyldig?

Din ESTA-autorisasjon er gyldig i 2 år fra utstedelsesdatoen. Den blir imidlertid ugyldig når informasjonen i passet som ble brukt til å fullføre søknaden endres eller hvis den utløper.

Når bør du søke om ESTA?

Amerikanske myndigheter anbefaler at du søker om ESTA så snart som mulig, selv før du planlegger reiseruten. De spesifiserer også at en forespørsel kan undersøkes i maksimalt 72 timer før man får svar. Så selv om svaret kan gis i løpet av noen få minutter, anbefaler vi at du respekterer denne fristen.

Må du begrunne årsaken til reisen for å få ESTA?

Nei, det er ikke nødvendig å spesifisere for hvilket formål du ønsker å komme til USA. Selv om skjemaet inneholder felt som ber om denne typen informasjon, er det ikke nødvendig å fylle ut det. Så hvis du ikke ønsker å oppgi denne informasjonen eller du rett og slett ikke har planlagt reisen ennå, står du fritt til å la disse feltene stå tomme.

Bør jeg søke om en ESTA-autorisasjon hvis jeg bare reiser gjennom USA?

Det er nødvendig å ha en gyldig ESTA-autorisasjon eller VISA selv om du kun foretar en mellomlanding på amerikansk jord for å reise til en annen destinasjon. Det vil være nødvendig å spesifisere ved å fylle ut skjemaet at forespørselen din gjelder en ESTA-transit.

Hva er Visa Waiver-programmet og hvem er det for?

Visa Waiver Program (VWP) er et program satt opp av amerikanske myndigheter for å lette reiser til USA for statsborgere fra deltakende land. Det gjør at ethvert opphold på mindre enn 90 dager kan unntas fra VISA-forespørsel.

Hvilke land deltar i Visa Waiver-programmet?

Her er listen over land som er en del av Visa Waiver-programmet:

TysklandSpania Liechtenstein Storbritannia
AndorraFinlandLitauen San Marino
AustraliaFrankrikeLuxemburg Singapore
ØsterrikeHellasMalta Slovakia
BelgiaUngarnmonaco Slovenia
BruneiIrlandNorge Sverige
ChileIslandNew Zealand sveitsisk
Sør-Korea Italia Nederland Taiwan
Danmark JapanPortugal Polen (2019)
Estland Latvia Rep. tsjekkisk Kroatia (2021)
Liste over de 40 landene i Visa Waiver Program (VWP).

ESTA Canada eller ESTA Europe

De siste årene har Canada implementert en Canada eTA. Dette er en reisetillatelse som ligner på ESTA-søknaden. Europa studerer også et prosjekt for å etablere en europeisk ESTA i de kommende årene for å styrke innreisen til EUs territorier.

Min ESTA utløper før slutten av oppholdet mitt, er dette et problem?

Det er ikke nødvendig å ha en fortsatt gyldig autorisasjon når du forlater landet. Den må kun være gyldig når du ankommer, men den må ikke overstige 90-dagersperioden i USA.

Bør jeg skrive ut ESTA-godkjenningen min?

ESTA er en fullstendig datastyrt prosess. Amerikanske myndigheter og transportselskapene vil bli informert om din tillatelse til å reise til USA. Men for praktiske og sikkerhetens skyld, anbefaler vi deg å skrive ut ESTA-en din for å ha bevis på autorisasjonen hos deg og for å forberede deg på enhver datamaskinfeil.

Hva er betingelsene for å få en ESTA-autorisasjon?

For å få din ESTA-autorisasjon må du oppfylle visse forutsetninger:

Hvor mye koster en ESTA-søknad?

ESTA-applikasjonen er avgiftsbelagt. Søkeren må i det minste betale de administrative gebyrene som kreves av amerikanske myndigheter, som kan komme i tillegg kostnadene knyttet til private hjelpetjenester.

Hva bør jeg gjøre hvis ESTA-søknaden min blir avslått?

Dessverre innhentes ikke en ESTA automatisk, det hender at ESTA-forespørselen avvises. Hvis du befinner deg i dette tilfellet, må du søke om et VISA. Kontakt USAs ambassade for mer informasjon om denne prosessen.

Spørsmålet ditt er ikke besvart på denne siden?

Ikke nøl med å se vår ordliste eller lese våre siste nyheter om ESTA.