USA

USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Utrikesdepartementet

Det amerikanska utrikesdepartementet, ofta förkortat DoS, har en liknande funktion som utrikesministeriet. Utrikesdepartementet har sitt huvudkontor i Washington, D.C., nära Vita huset, där USA:s president tjänstgör. Den sträcker sig över nästan 139 000 m² yta där mer än 8 000 anställda arbetar. Denna federala verkställande avdelning är ansvarig för internationella relationer. Som sådan har den flera hundra ambassader och konsulat i nästan 190 länder runt om i världen. Alla dessa fästpunkter för den amerikanska administrationen gör det möjligt att genomföra formaliteterna för att resa till USA.

Den diplomatiska säkerhetstjänsten (DSS) är den diplomatiska säkerhetstjänsten . Det är en av de mest utvecklade avdelningarna i DoS och säkerställer i synnerhet säkerheten för diplomater och amerikanska medborgare utomlands .

Utrikesdepartementet var direkt involverat i skapandet av Visa Waiver-programmet, programmet bakom skapandet av ESTA. Han arbetade i samarbete med Department of Homeland Security (DHS). Denna sammanslutning har skapat ett program som syftar till att underlätta resandet för medborgare från de mottagande länderna, som på så sätt kan resa i full säkerhet utan att behöva ansöka om ett amerikanskt visum.