Postup pro podání žádosti o ESTA

Všichni cestující, kteří se chystají navštívit Spojené státy za účelem rekreace nebo služební cesty, musí před cestou zahájit proceduru ESTA . Tato formalita pro cestu do USA se týká občanů zemí, které mají nárok na bezvízový program.

Požádáte-li o povolení ESTA, získáte možnost pobývat na americké půdě po dobu 90 dnů. Tuto formalitu vyplníte během několika minut kliknutím na online formulář.

K podání žádosti o povolení ESTA potřebujete:

Před zahájením procesu byste se také měli ujistit, že splňujete podmínky pro získání povolení:

Postup pro získání povolení ESTA

ESTA můžete získat přibližně za 20 minut. Stačí se přihlásit na oficiální webové stránky a podat individuální žádost.

Formulář ESTA je obsáhlý dokument, který je třeba vyplnit. Je navrženo několik úseků, které je třeba pečlivě vyplnit. Nejprve vám budou položeny otázky týkající se vaší totožnosti (jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo).

Následující otázky se týkají vašeho pobytu a vašeho pasu. Zadejte číslo pasu, město odletu a číslo letu.

V závěrečné fázi budete požádáni, abyste si přečetli a odpověděli kladně nebo záporně na deset velmi konkrétních otázek týkajících se vašeho trestního rejstříku, vašeho vztahu k americkému právu a vašeho zdravotního stavu.

Ověřování a validace

Zbývají ještě dva kroky: ověření vašich údajů a následně jejich validace. Je nesmírně důležité věnovat čas korektuře dotazníku ESTA: pokud si chyby všimnete příliš pozdě, může být dotazník neplatný. Budete muset znovu podat žádost nebo se obrátit na velvyslanectví či konzulát.

Platba

Nakonec jsou uživatelé internetu požádáni o zaplacení poplatku za zpracování ve výši nejméně 21 USD. Ve většině případů je formulář ESTA přijat téměř okamžitě. V případě potřeby delšího času bude odpověď poskytnuta do 72 hodin.