Nowy wniosek po odmowie ESTA

Chociaż zdecydowana większość wniosków jest akceptowana, czasami zdarza się, że ESTA jest odrzucana . Czy możemy wtedy ponownie spróbować szczęścia i zrobić to jeszcze raz?

Ponowić wniosek o ESTA po odmowie?

Czy odmówiono Ci wydania dokumentu ESTA? Bez obaw, całkiem możliwe jest zrobienie nowego. Ale chociaż jest to możliwe, nie oznacza to, że jest to konieczne. Odrzucenie Twojej pierwszej prośby może być spowodowane błędem podczas wypełniania formularza, a w tym przypadku powtórzenie kroków zapewniających, że wszystko jest poprawnie wypełnione, może spowodować, że otrzymasz deklarację ESTA przy drugiej próbie. Ale jeśli przyczyny, które doprowadziły do odrzucenia Twojego wniosku, są związane z faktem, że po prostu nie kwalifikujesz się do otrzymania zezwolenia, obowiązkowe jest zwrócenie się do procesu wizowego.

W przypadku odmowy nie jest udzielane żadne wyjaśnienie. Jeśli jednak chcesz poznać powody, musisz skontaktować się z Travel Redress Enquiry Program (TRIP), który jest jedyną organizacją upoważnioną do podania powodów odrzucenia. To zgodnie z ich odpowiedzią możesz udać się do nowego wniosku ESTA lub wizy.

Jak mogę ponowić moje żądanie ESTA?

Aby powtórzyć wniosek o ESTA , po prostu powtórz te same kroki, co przy pierwszej próbie. Dlatego możliwe jest złożenie wniosku na oficjalnej amerykańskiej stronie internetowej.