USA

USA ESTA | FORENTE STATER

COVID-info : Siden 12. mai 2023 er det ikke lenger nødvendig å være vaksinert mot COVID 19 for å reise til USA.

Visum kreves for USA

Som for enhver utenlandsreise, er det nødvendig å få en autorisasjon for å komme inn på territoriet for å kunne reise til USA. Du kan dermed få visum til USA, som gjør det mulig å kontrollere den lovlige innvandringen i landet.

For opphold på mindre enn 90 dager i USA : Det er ikke nødvendig å søke om B2-visum. Du kan ganske enkelt søke om ESTA online. ESTA er en elektronisk reiseautorisasjon utstedt av USA og gyldig for opphold på mindre enn 90 dager. For å få sertifikatet ditt på noen få minutter, klikk på nettskjemaet .


Trenger jeg visum til USA?

Et visum er et offisielt dokument som utstedes av myndighetene i et land til en person som ikke er statsborger i det samme landet. Det gjør at sistnevnte kan reise lovlig, men visumet er fremfor alt obligatorisk! Det er nødvendig å skaffe det før du reiser til utlandet. Noen ganger er det unntak, spesielt takket være avtaler mellom land for å lette grensepasseringer. Eksemplet som best illustrerer et slikt system er EU der alle medlemsland tillater statsborgere å reise fra land til land bare med sine identitetspapirer.

Denne tilretteleggingen finnes også for USA med ESTA-erklæringen. Avhengig av type reise som planlegges, er det mulig å klare seg uten visum, men du må ha en autorisasjon av noe slag for å kunne reise til USA.

Hvilket visum til USA?

Som nevnt ovenfor finnes det mange typer visum. Man kan nesten si at det er like mange amerikanske visum som det er grunner til å reise til USA. Her er en ikke-uttømmende liste kun for informasjon:

Listen er veldig lang, så du må tydelig identifisere årsakene til reisen din for å gjøre den riktige forespørselen. Det vil da være nødvendig å henvende seg til den amerikanske ambassaden for å gjennomføre visumleveringsprosedyrene.

Selv om ESTA strengt tatt ikke er et visum, er det likevel en reisetillatelse. For å søke må du oppfylle følgende kriterier: