USA

USA ESTA | FORENTE STATER

Green card ved ekteskap

Det Green card , også kalt «permanent resident certificate» eller mer vanlig «green card», lar de heldige som har det bo på amerikansk jord og jobbe der.

Faktisk gir dette dyrebare dokumentet sine innehavere de samme rettighetene som amerikanske borgere, enten det gjelder utdanning, helseforsikring, pensjonering, tildeling av universitetsstipend, etc.

De forskjellige måtene å få det Green card på

Det Green card kan oppnås på 4 forskjellige måter:

Det Green card for ektepar

Er du gift med en amerikansk statsborger eller planlegger å ta steget snart? Vet at du kan få det Green card takket være sponsingen av mannen din. Du vil bli innkalt av en immigrasjonsoffiser som har som oppgave å vurdere legitimiteten til ekteskapet ditt. Hvis rapporten hans er avgjørende, vil et midlertidig Green card som er gyldig i 2 år bli gitt til deg. Du kan fornye det senere til fordel for et permanent kort, gyldig i 10 år.

Denne midlertidige kortavgjørelsen ble satt på plass av USA for å begrense risikoen for falske ekteskap, et redskap som ofte brukes av ikke-statsborgere på jakt etter den amerikanske drømmen.

Faktisk, i tilfelle en skilsmisse som skjer innen to år, vil du ikke kunne søke om det «permanente» Green card på grunnlag av ekteskap, og du må vende deg til en annen løsning (visum, arbeidsrelatert sponsing, lotteri, ESTA for turistopphold…).