USA

ESTA USA | VERENIGDE STATEN

Toeristenvisum voor Canada

De formaliteiten voor het betreden van het Canadese grondgebied voor een toeristisch verblijf van minder dan 6 maanden kunnen rechtstreeks via internet worden afgehandeld. Het is niet nodig om een afspraak te maken bij de Canadese Ambassade, u vraagt gewoon online een Electronic Travel Authorization (eTA) aan.

Wat is een toeristenvisum voor Canada?

Met een Canadees toeristenvisum kan een reiziger voor een kort verblijf het Canadese grondgebied betreden om het land te bezoeken, bezienswaardigheden te bezoeken of een vakantie door te brengen in Canada.

Het toeristenvisum in Canada maakt het mogelijk om aan de voorwaarden voor binnenkomst in Canada te voldoen. Ondanks het verkrijgen van een toeristenvisum, zal de toegang tot het grondgebied altijd onderworpen zijn aan de definitieve toestemming van een Canadese grenspolitiebeambte. Het verkrijgen van een toeristenvisum in Canada is geen garantie voor toegang tot het Canadese grondgebied.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor het toeristenvisum voor Canada?

Om in aanmerking te komen voor een toeristenvisum voor Canada, moet de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen, hij moet beschikken over:

 • Minimaal 18 jaar oud om als visumaanvrager te kunnen solliciteren;
 • Een geldig paspoort;
 • Zijn persoonlijke documenten vertaald en gewaarmerkt in het Engels of Frans;
 • Een schoon strafblad;
 • De financiële draagkracht om de visumleges te betalen en het gehele verblijf in Canada te dekken;
 • De mogelijkheid om zich op verzoek van het Canadese consulaat beschikbaar te stellen voor een verhoor of een medisch onderzoek;
 • Bewijs van tijdelijk verblijf en geen plannen om in Canada te werken.

Als de reiziger niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een toeristenvisum voor Canada, zal hij moeten kijken naar de andere beschikbare Canadese visa.

Wie moet een Canadees toeristenvisum aanvragen?

De meeste reizigers naar Canada moeten een toeristenvisum of een elektronische reistoestemming voor Canada (Canada eTA) overleggen. Sommige reizigers kunnen ook vrij binnenkomen met hun paspoort zonder dat ze een visum nodig hebben, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsburgers die in het bezit zijn van een geldig paspoort.

Foto toeristenvisum Canada

Hoe een toeristenvisum voor Canada aanvragen?

Het aanvragen van een Canadees toeristenvisum is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. De belangrijkste stappen zijn als volgt:

 1. Controleer of de reiziger in aanmerking komt voor een toeristenvisum voor Canada.
 2. Maak een account aan op de IRCC-portal
 3. Vul de documenten in die nodig zijn voor een Canadees toeristenvisum.
 4. Dien het Canadese toeristenvisumaanvraagformulier in.
 5. Stuur alle gevraagde documenten als onderdeel van een toeristenvisumaanvraag (zie lijst met documenten hieronder)
 6. Wacht op de verwerking ervan en reageer op verzoeken om aanvullende informatie.
 7. Stuur uw paspoort om de verkregen visumstempel te verkrijgen.

Wat zijn de documenten die nodig zijn voor een toeristenvisumaanvraag voor Canada?

Als onderdeel van de aanvraag voor een toeristenvisum voor Canada, is het noodzakelijk om de onderstaande documenten te overleggen:

 • Het ingevulde Canadese toeristenvisumaanvraagformulier;
 • Recente bankafschriften waaruit blijkt dat er voldoende financiële middelen zijn om naar Canada te reizen;
 • Uw vliegtickets of een beschrijving van uw reisroute;
 • De Canadese visumuitnodigingsbrief geschreven door de persoon die u bezoekt;
 • De familierelatie van de mensen die u bezoekt en hun immigratiestatus;
 • Bankafschriften of andere financiële overzichten van uw vrienden of familie als u hen bezoekt.
 • Een begeleidende brief van u gericht aan de regering van Canada om de noodzaak van een Canadees toeristenvisum te rechtvaardigen;
 • Twee pasfoto’s volgens Canadese eisen;
 • Een curriculum vitae met vermelding van de arbeids- of studiestatus en een brief van de werkgever waarin de contractuele verplichtingen worden gespecificeerd die een terugkeer naar het land van herkomst rechtvaardigen;
 • Bewijs dat het verblijf in Canada tijdelijk is en dat de terugkeer naar het land van herkomst na afloop van het verblijf zal plaatsvinden;
 • Een schoon strafblad.

Al deze documenten moeten verplicht in het Engels of Frans worden aangeleverd. Alleen deze twee talen zijn toegestaan.

Wat zijn de kosten voor een Canadees toeristenvisum?

De totale kosten die moeten worden betaald voor een aanvraag voor een Canadese toeristenvisum zijn als volgt:

 • Verwerkingskosten voor CAD-aanvragen van $ 100;
 • Extra kosten voor biometrische gegevensverwerking van $ 85 CAD;
 • Extra paspoortverwerkingskosten van $ 45 CAD.

De totale kosten van een Canadese visumaanvraag voor een toeristisch verblijf bedragen daarom in totaal 230 $ CAD (d.w.z. het equivalent van 160 € volgens de wisselkoers van 1 maart 2022) te betalen op het portaal van de Canadese overheid .

Hoe lang duurt het om een toeristenvisum voor Canada te verkrijgen?

Uit voorzorg wordt aangeraden om een periode van 1 maand aan te houden voor het verkrijgen van een Canadees toeristenvisum. De doorlooptijd van een toeristenvisumaanvraag voor Canada is sterk afhankelijk van het land van waaruit u het visum aanvraagt. De tijd varieert over het algemeen van minimaal 8 dagen tot 6 weken.

Wat kan er met een Canadees toeristenvisum?

Met het Canadese toeristenvisum mag u minder dan 6 maanden naar Canada reizen, mits u over een goede financiële positie beschikt. U mag geen Canadese documenten verkrijgen of permanent in het land verblijven. Ook mag u niet werken of studeren en kunt u geen zorgtoeslag of andere uitkeringen van de overheid aanvragen.

Hoe lang is het Canadese toeristenvisum geldig?

In de meeste gevallen stelt het Canadese consulaat de duur van het visum vast op basis van de verblijfsduur van de reiziger. In sommige gevallen kan de duur worden verlengd tot de vervaldatum van het paspoort van de reiziger.

Ongeacht de geldigheidsduur van het verkregen toeristenvisum, de reiziger mag bij elk verblijf niet langer dan 6 maanden in Canada verblijven.

Kunnen we ons gezin naar Canada brengen op een toeristenvisum?

Gezinsleden van reizigers die een visum hebben verkregen, kunnen naar Canada komen nadat ze zelf een toeristenvisum hebben verkregen. Elke aanvraag is onafhankelijk, maar ze kunnen allemaal samen worden ingediend en verwerkt als gezinsaanvragen.

Kan de duur van een toeristenvisum worden verlengd?

Om met een toeristenvisum langer dan 6 maanden in Canada te blijven, moet u een visumverlenging aanvragen. Deze verlengingsaanvraag moet ten minste 30 dagen voor het verstrijken van het oorspronkelijke toeristenvisum worden ingediend.