ΗΠΑ ESTA | ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ

Νέα της COVID (ενημέρωση: 6 Απριλίου 2023)

Τροποποίηση της ESTA

Το έντυπο ESTA περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων σε διάφορα πεδία: ταυτότητα, ταξίδια, υγεία κ.λπ. Ισχύει για δύο χρόνια μετά την απόκτησή του, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ομάδα μας σας ενημερώνει σχετικά με τους τρόπους αλλαγής που πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με την περίπτωση.

Τροποποίηση υφιστάμενης αίτησης ESTA

Έχετε συμπληρώσει μια ηλεκτρονική αίτηση ESTA και επιθυμείτε να αλλάξετε τις απαντήσεις στο έντυπο πριν προχωρήσετε στην πληρωμή; Είναι δυνατόν Μπορείτε να επιστρέψετε και να αλλάξετε τις πληροφορίες σας.

Τροποποίηση ESTA μετά την αποδοχή

Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε μια ESTA που έχει ήδη επικυρωθεί, σημειώστε ότι μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και η διεύθυνση που έχετε δηλώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διορθωθούν. Το έγγραφο ισχύει για δύο χρόνια, οπότε τα άτομα που έχουν κάνει αλλαγές στην ταυτότητά τους (όνομα, φύλο, εθνικότητα κ.λπ.) ή των οποίων η κατάσταση της υγείας, η συμπεριφορά ή το ποινικό μητρώο έχει αλλάξει, πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Ομοίως, εάν το διαβατήριό σας λήξει εντός δύο ετών, η άδεια διαμονής σας δεν θεωρείται πλέον “έγκυρη” και πρέπει να την ανανεώσετε.

Σημείωση: Εάν χάσετε το έγγραφο ESTA, μπορείτε να λάβετε ένα νέο αντίγραφο, συνδεόμενοι στον επίσημο ιστότοπο των αμερικανικών τελωνείων χρησιμοποιώντας τον αριθμό διαβατηρίου σας.

Τροποποίηση μιας ESTA μετά την απόρριψή της

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για ESTA και έχει απορριφθεί, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τροποποιήσετε το έντυπό σας και να υποβάλετε εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση εντός 10 ημερών. Το τέλος είναι το ίδιο με αυτό της αρχικής αίτησης.

Τις περισσότερες φορές, οι απορρίψεις σχετίζονται με λάθη κατά τη συμπλήρωση του εντύπου. Για να αποφύγετε τυχόν απογοητεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να σας κοστίσουν την παραμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε να μην κάνετε λάθη κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ταξιδιωτικού εγγράφου.